Slide - Installaties

Installaties

Technische installaties

Het Medicventsysteem is de laatste jaren steeds verder doorontwikkeld en kent inmiddels diverse nieuwe toepassingen. Naast het afzuigen van inhalatieanesthetica door middel van het dubbelmasker (Arbowetgeving 2001 Nederland) wordt het systeem in steeds meer ziekenhuizen gecombineerd gebruikt voor het afzuigen van zeer risicovolle rookgassen die vrijkomen tijdens laser- en/of diathermieprocedures. Een belangrijk risico bij elektrochirurgie is schade aan medewerkers door het inademen van elektro chirurgische rook. Afhankelijk van de intensiteit van de toegevoerde warmte bij elektrochirurgie zullen cellen in het weefsel verdampen of samensmelten (coaguleren). Hierbij komt elektro chirurgische rook vrij. Hoeveel rook er vrijkomt is afhankelijk van het voltage en de tijdstuur van het toedienen van de energie aan het weefsel en van het type weefsel. Deze chirurgische rook bestaat uit gassen, dampen en deeltjes. De schadelijkheid van chirurgische rook wordt veroorzaakt door zowel toxische componenten (onder meer carcinogene stoffen) als biologische componenten (bacteriën en virussen). Daarnaast wordt het zicht op het operatiegebied door rook beperkt en is er sprake van stankoverlast. Belangrijk om te beseffen is dat elektro chirurgische rook niet steriel is en steriliteit iets is wat tijdens een ingreep juist getracht wordt te bereiken.

Puramed, als exclusief leverancier van Medicvent producten, levert u technologische totaaloplossingen die noodzakelijk zijn om, adequaat en veilig volgens de wettelijke normeringen, de schadelijke anesthesie- en elektro chirurgische rookgassen af te kunnen zuigen aan de bron. Dit varieert van mobiele systemen tot aan grote centrale redundante evacuatiesystemen.

Wij verzorgen het totaalpakket, vanaf de engineering tot en met de uiteindelijke realisatie van uw projecten en garantie op het optimaal in stand houden van deze hoogwaardige en geclassificeerde ruimtes. U kunt bij ons terecht voor informatie en advies inzake de aanschaf en realisatie van uw technische installaties, inclusief de bijbehorende inventaris en alle aanverwante producten en diensten voor de eindgebruiker.

Wij vinden het een uitdaging om samen met u te bepalen welk systeem het meest recht doet aan uw specifieke vraag en kwaliteitseisen.